دانلود قسمت سی و نهم 39 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت 4K Ultra HD

دانلود قسمت 39 سریال دل (قسمت یازدهم از فصل سوم )

قسمت سی و نهم 39 سریال دل به کارگردانی منوچهر هادی

دانلود قسمت 39 سریال دل (قسمت یازدهم از فصل سوم )

دانلود قسمت سی و نهم 39 سریال دل

نام سریال : سریال دل (Del Series)

کارگردان: منوچهر هادی

ژانر: خانوادگی ، درام،عاشقانه

تاریخ انتشار قسمت سی و نهم: 26 شهریور ماه سال 1399

تعداد قسمت ها: 40

نویسنده: بابک کایدان و میثم کایدان

تهیه‌کننده: جواد فرحانی

برای دانلود قسمت 40 (قسمت آخر) سریال دل کلیک کنید.

دانلود قسمت 39 سریال دل ( قسمت یازدهم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و نهم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و نهم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و نهم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و نهم سریال دل با کیفیت 4K

دانلود قسمت 38 سریال دل ( قسمت دهم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و هشتم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و هشتم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و هشتم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و هشتم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و هشتم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 37 سریال دل ( قسمت نهم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و هفتم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و هفتم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و هفتم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و هفتم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و هفتم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 36 سریال دل ( قسمت هشتم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و ششم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و ششم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و ششم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و ششم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و ششم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 35 سریال دل ( قسمت هفتم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و پنجم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و پنجم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و پنجم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و پنجم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و پنجم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 34 سریال دل ( قسمت ششم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و چهارم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و چهارم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و چهارم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و چهارم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و چهارم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 33 سریال دل ( قسمت پنجم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و سوم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و سوم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و سوم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و سوم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و سوم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 32 سریال دل ( قسمت چهارم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و دوم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و دوم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و دوم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و دوم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و دوم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 31 سریال دل ( قسمت سوم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی و یکم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی و یکم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی و یکم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی و یکم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی و یکم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 30 سریال دل ( قسمت دوم فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت سی ام سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت سی ام سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت سی ام سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت سی ام سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت سی ام سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 29 سریال دل (اول فصل سوم) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و نهم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و نهم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و نهم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و نهم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و نهم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 28 سریال دل (قسمت پایانی فصل 2) با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و هشتم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و هشتم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و هشتم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و هشتم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و هشتم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 27 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و هفتم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و هفتم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و هفتم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و هفتم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و هفتم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 26 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و ششم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و ششم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و ششم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و ششم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و ششم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 25 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و پنجم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و پنجم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و پنجم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و پنجم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و پنجم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 24 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و چهارم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و چهارم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و چهارم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و چهارم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و چهارم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 23 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و سوم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و سوم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و سوم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و سوم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و سوم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 22 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و دوم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و دوم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و دوم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و دوم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و دوم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 21 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیست و یکم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیست و یکم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیست و یکم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیست و یکم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیست و یکم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 20 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1-دانلود قسمت بیستم سریال دل با کیفیت 480

2-دانلود قسمت بیستم سریال دل با کیفیت 720

3-دانلود قسمت بیستم سریال دل با کیفیت 1080

4-دانلود قسمت بیستم سریال دل با کیفیت 4K

5-دانلود قسمت بیستم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 19 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

دانلود قسمت نوزدهم سریال دل با کیفیت 480

دانلود قسمت نوزدهم سریال دل با کیفیت 720

دانلود قسمت نوزدهم سریال دل با کیفیت 1080

دانلود قسمت نوزدهم سریال دل با کیفیت 4K

دانلود قسمت نوزدهم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت 18 سریال دل با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

دانلود قسمت هجدهم سریال دل با کیفیت 480

دانلود قسمت هجدهم سریال دل با کیفیت 720

دانلود قسمت هجدهم سریال دل با کیفیت 1080

دانلود قسمت هجدهم سریال دل با کیفیت 4K

دانلود قسمت هجدهم سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت هفدهم سریال دل

دانلود قسمت 17 سریال دل با کیفیت 480

دانلود قسمت 17 سریال دل با کیفیت 720

دانلود قسمت 17 سریال دل با کیفیت 1080

دانلود قسمت 17 سریال دل با کیفیت 4K

دانلود قسمت 17 سریال دل با کیفیت بلوری

دانلود قسمت شانزدهم سریال دل

دانلود قسمت 16 سریال دل با کیفیت 480

دانلود قسمت 16 سریال دل با کیفیت 720

دانلود قسمت 16 سریال دل با کیفیت 1080

دانلود قسمت 16 سریال دل با کیفیت 4K

دانلود قسمت 16 سریال دل با کیفیت بلوری

معرفی سریال دل :

سریال دل سریالی به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی جواد فرحانی است.

این سریال که در 40 قسمت آماده پخش است قرار است از 13 آذرماه در شبکه نمایش خانگی توزیع و پخش شود.

منوچهر هادی کارگردان سریال دل متولد سال 1351 در تهران است

خلاصه داستان مجموعه نمایش خانگی دل :

سریال دل سریال عاشقانه است و در خلاصه این سریال آمده است :

قصه سریال دل در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است.

داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و… ساره بیات (در نقش رستا)

وحامد بهداد(در نقش آرش) که عاشقانه یکدیگر را دوست دارند، پس از فراز و نشیب

فراوان به روز عروسی خود می رسند اما با پیدا شدن رقیبی قدیمی در شب عروسی و دزدین رستا همه چی تغییر میکند

در این قسمت مشخص میشود که رستا شب عروسیش کجا بوده و چه اتفاقاتی برایش افتاده است و …

بازیگران سریال دل :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات،

افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…از جمله بازیگران این سریال هستند.

(پندارمووی)

پیشنهاد ما به شما :1- دانلود قسمت دهم سریال موچین

2- دانلود قسمت دوازدهم سریال آقازاده

توجه : دیگه لازم نیست دنبال فیلم و سریالای جدید نمایش خانگی باشید

با نصب این اپلیکیشین به راحتی همه فیلم و سریالای نمایش خانگیو دنبال کنید

و هر هفته چندتا فیلم رایگان ببینید برای نصب این اپلیکیشن کافیه روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود اپلیکیشن برای دانلود فیلم و سریال های نمایش خانگی

دانلود قسمت سی و نهم 39 سریال دل

درباره سریال دل :

سریال دل سریالی به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی جواد فرحانی است.

این سریال که در 40 قسمت و سه فصل  آماده پخش است قرار است از 13 آذرماه در شبکه نمایش خانگی توزیع و پخش شود.

در این سریال ابتدا قرار بود محمدرضا گلزار به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشته باشد که در نهایت وی حضور نیافت و حامد بهداد جایگزین وی شد

محمد علیزاده، شهاب مظفری و رضا بهرام، 3 خواننده ای هستند که قطعات عاشقانه ای را برای سریال دل آماده کرده اند.

همچنین در پندارمووی ببینید :

دانلود قسمت 38 سریال دل | قسمت سی و هشتم (38) سریال دل (فصل سوم)

دانلود فیلم اولین امضا برای رعنا با لینک مستقیم و کیفیت عالی | فیلم سینمایی

دانلود قسمت دهم سریال موچین | قسمت دهم (10) سریال موچین

دانلود قسمت 12 سریال آقازاده | قسمت دوازدهم (12) سریال آقازاده

0 دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها