دانلود برنامه شب آهنگی با اجرای حامد آهنگی تمام قسمت ها با لینک مستقیم

دانلود برنامه شب آهنگی تمام قسمت ها

قسمت اول تا 30 شب آهنگی با اجرای حامد آهنگی به تهیه کنندگی محمدرضا صابری

دانلود برنامه شب آهنگی تمام قسمت ها

دانلود برنامه شب آهنگی

نام برنامه : شب آهنگی

ژانر: برنامه ترکیبی و گفتگو محور

تعداد قسمت ها: 20 قسمت

نویسنده: محمدرضا صابری

تهیه‌کننده:محمدرضا صابری

مدت زمان : 60 دقیقه

خلاصه برنامه شب آهنگی :

این برنامه به مصاحبه با هنرمندان و گفت و گو با آنها می پردازد ….

برنامه شب آهنگی برنامه ترکیبی و گفتگو محور با اجرای حامد آهنگی است

تاکنون 28 قسمت از این برنامه منتشر شده است

 با ما همراه باشد با تمام قسمت های برنامه شب آهنگی

قسمت اول تا 30 شب آهنگی با اجرای حامد آهنگی

قسمت 30 شب آهنگی با حضور برزو ارجمند با چهار کیفیت  :

1– قسمت 30 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 30 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 30 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 30 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 29 شب آهنگی با حضور نیما رئیسی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 29 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 29 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 29 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 29 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 28 شب آهنگی با حضور مریم سعادت با چهار کیفیت  :

1– قسمت 28 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 28 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 28 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 28 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 27 شب آهنگی با حضور محمدرضا علیمردانی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 27 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 27 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 27 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 27 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 26 شب آهنگی با حضور شبنم قلی خانی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 26 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 26 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 26 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 26 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 25 شب آهنگی با حضور نیما شعبان نژاد با چهار کیفیت  :

1– قسمت 25 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 25 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 25 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 25 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 24 شب آهنگی با حضور رضا شفیعی جم با چهار کیفیت  :

1– قسمت 24 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 24 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 24 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 24 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 23 شب آهنگی با حضور امیرعباس گلاب با چهار کیفیت  :

1– قسمت 23 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 23 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 23 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 23 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 22 شب آهنگی با حضور حمید لولایی چهار کیفیت  :

1– قسمت 22 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 22 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 22 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 22 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 21 شب آهنگی با حضور شهره لرستانی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 21 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 21 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 21 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 21 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت 20 شب آهنگی با حضور ارشا اقدسی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 20 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 20 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 20 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 20 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت نوزدهم شب آهنگی با حضور یوسف تیموری با چهار کیفیت  :

1– قسمت 19 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 19 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 19 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 19 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت هجدهم شب آهنگی با حضور فریدون آسرایی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 18 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 18 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 18 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 18 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت هفدهم شب آهنگی با حضور فریبا نادری با چهار کیفیت  :

1– قسمت 17 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 17 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 17 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 17 شب آهنگی با کیفیت 1080H

قسمت شانزدهم شب آهنگی با حضور فیروز کریمی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 16 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 16 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 16 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 16 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 16 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت پانزدهم شب آهنگی با حضور حمید لولایی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 15 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 15 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 15 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 15 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 15 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت چهاردهم شب آهنگی با حضور سید جواد هاشمی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 14 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 14 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 14 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 14 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 14 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت سیزدهم شب آهنگی با حضور حامد همایون با چهار کیفیت  :

1– قسمت 13 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 13 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 13 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 13 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 13 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت دوازدهم شب آهنگی با حضور مرجانه گلچین با چهار کیفیت  :

1– قسمت 12 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 12 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 12 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 12 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 12 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت یازدهم شب آهنگی با حضور بیژن بنفشه خواه با چهار کیفیت  :

1– قسمت 11 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 11 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 11 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 11 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 11 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت دهم شب آهنگی با حضور مجید واشقانی با چهار کیفیت  :

1– قسمت 10 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 10 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 10 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 10 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 10 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت نهم شب آهنگی با حضور خداد عزیزی با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 9 شب آهنگی با کیفیت  480p

2-  قسمت 9 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 9 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4-  قسمت 9 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 9 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت هشتم شب آهنگی با حضور شقایق دهقان با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 8 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 8 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 8 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 8 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 8 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت هفتم شب آهنگی با حضور پژمان بازغی با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 7 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 7 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 7 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 7 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 7 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت ششم شب آهنگی با حضور بهرنگ علوی با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 6 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 6 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 6 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 6 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 6 شب آهنگی با کیفیت بلوری

قسمت پنجم شب آهنگی با حضور علی صادقی با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 5 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 5 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 5 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 5 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 5 شب آهنگی با کیفیت بلوری

 قسمت چهارم شب آهنگی با حضور مریم امیرجلالی با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 4 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 4 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 4 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 4 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5- قسمت 4 شب آهنگی با کیفیت بلوری

 قسمت سوم شب آهنگی با حضور محمد معتمدی با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 3 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 3 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 3 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 3 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5– قسمت 3 شب آهنگی با کیفیت بلوری

 قسمت دوم شب آهنگی با حضور مسعود صادقلو با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 2 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 2 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 2 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 2 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5– قسمت 2 شب آهنگی با کیفیت بلوری

 قسمت اول شب آهنگی با حضور حمید گودرزی با چهار کیفیت در سایت پندارمووی :

1– قسمت 1 شب آهنگی با کیفیت  480p

2–  قسمت 1 شب آهنگی با کیفیت 720p

3-  قسمت 1 شب آهنگی با کیفیت 1080p

4–  قسمت 1 شب آهنگی با کیفیت 1080H

5– قسمت 1 شب آهنگی با کیفیت بلوری

سایر عوامل تولید و ساخت :

تهیه کننده : محمدرضا صابری

طراح پوستر: شایان شفابخش

عکس: کوروش جوان

طراح لوگو: غرفان بهک

نویسنده : محمدرضا صابری

همچنین در پندارمووی ببینید :

 بیوگرافی سامان صفاری و همسرش + زندگی شخصی و اینستاگرام

 نیلوفر کوخانی و همسرش + عکس ها و تصاویر + اینستاگرام

بیوگرافی ستاره حسینی و همسرش + عکس ها و تصاویر + اینستاگرام

بیوگرافی نازنین کیوانی و همسرش + عکس ها و تصاویر + اینستاگرام

دانلود قسمت دهم سریال نارگیل | قسمت دهم (10) سریال نارگیل

 قسمت آخر سریال خسوف | قسمت آخر (پایانی) سریال خسوف

دانلود قسمت آخر سریال حرفه ای | قسمت آخر (پایانی) سریال حرفه ای

 قسمت 4 سریال نیسان آبی | قسمت چهارم 4 سریال نیسان آبی

دانلود قسمت نهم سریال میدان سرخ | قسمت نهم (9) سریال میدان سرخ

 

0 دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها